Diamantová technika, diamantové kotouče Pardubice


  • Kotouče používejte výhradně na materiál,který je uveden na etiketě
  • Před nasazením kotouče zkontrolujte čistotu pracovních přírub
  • Středový otvor kotouče musí odpovídat průměru hnací hřídele stroje
  • Dodržujte vždy vyznačený směr otáčení
  • Dbejte na správné upevnění řezaného materiálu
  • Vyvarujte se vzpříčení kotouče v řezu a nadměrnému tlaku na řezaný materiál
  • U mokrořezných kotoučů dbejte na dostatečný přívod vody
  • U suchořezných kotoučů je doporučená doba řezání 60 sekund,poté 10 sekund chlazení
  • Při řezání používejte ochranné pomůcky uvedené na etiketě kotouče